Zarządzanie projektem

Chełmno, 23.11.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

W dniu 23.11.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" dokonał wyboru kandydatów na stanowisko instruktora.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty.

Dwie osoby spełniły wymagania formalne i zostały zaproszone do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu rekrutacji na stanowisko instruktora wybrano panią Dominikę Wikierę i pana Jarosława Bolta.

Spełniają oni wymagane w ogłoszeniu o konkursie wymagania.

Umowy zlecenia będą realizowane od 01.01.2019 do 31.07.2019 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka"