Zarządzanie projektem

Chełmno, 14.12.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

W dniu 14.12.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" dokonał wyboru kandydata na stanowisko osoby zarządzającej projektem.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta.

Jedna osoba spełniła wymagania formalne i została zaproszona do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu rekrutacji na stanowisko osoby zarządzającej projektem wybrano Panią Alicję Roczniak.

Pani Alicja Roczniak posiada wymagane w ogłoszeniu o konkursie wykształcenie, doświadczenie, znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE), bardzo dobrą znajomość obsługi komputera.

Pani Alicja Roczniak zostanie zatrudniona na stanowisku osoby zarządzającej projektem od 17.12.2018 do 31.07.2019 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka"