Organizacja Pożytku Publicznego

Pragniemy poinformować, że od 2018 roku uzyskaliśmy status OPP i możemy otrzymywać tzw. 1%

Nie płacimy więcej podatku, jest to odpis od podatku, który płacimy. Oznacza to, że procent naszego podatku możemy przekazać wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), o pozostałych 99% decydują politycy.

Aby pomoc była skuteczna należy w części Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) zeznania podatkowego tzw. PITa wprowadzić odpowiednie wpisy.

  1. Numer KRS 0000250320
  2. należy wpisać kwotę odpisu 1%

W sekcji Informacje uzupełniające można wpisać:

  1. Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Dwójka"
  2. zaznaczyć, że dane osobowe będą jawne dla Stowarzyszenia (brak zaznaczenia, informacje będą zanonimizowane)